Home

Copyright Gerbert Bakx © 2012

Veerkracht
 in onderwijs
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Share on Google Bookmarks
Welkom

Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei
of een stap terug naar veiligheid.
Abraham Maslow


Na het lezen van de boeken van o.a. Stephen Covey heb ik me aan een schrijftafel gezet en heb ik getracht neer te schrijven vanuit welke intentie, welke visie, welke filosofie ik mijn leven richting wenste te geven; zowel professioneel als persoonlijk. Dit is mijn huidige best mogelijke visie.


Ik ben me bewust van een oneindige bron van liefde in mezelf.

Deze bron is onuitputtelijk en stroomt altijd.


Ik verklaar mezelf elk moment tot een gelukkig mens.

Ik ben liefdevol voor mezelf, zo kan ik het best bijdragen aan dit bestaan.


Omdat ik houd van wat is, en alles rondom mij liefde is, spreek ik op een zachte toon.

Maar bovenal luister ik meer dan dat ik spreek.


Ik leef in het hier en het nu en aanvaard de realiteit zoals ze is.

Elk ogenblik is uniek en doet me stelselmatig beseffen dat ik een deel ben van dit grote universum. Mijn geest verruimt telkens ik inadem.


Ik ben een creatieve, proactieve kracht die alleen uitdagingen en leermomenten kent in plaats van moeilijkheden, problemen en mislukkingen.

Ik beweeg soepel en flexibel door dit universum.


Ik erken mijn emoties en onderzoek ze met redelijkheid via de 4 vragen van Byron Katie;
(1. Is het waar? 2. Kun je absoluut weten dat het waar is? 3. Hoe reageer je, wat gebeurt er, wanneer je die gedachte gelooft?
4. Wie zou je zijn zonder de gedachte? Keer het nu eens om.)

telkens opnieuw, tot alle pijn en stress verdwenen is.

Ik hoef daarom niet toe te geven aan mijn emoties of me ertegen te verzetten.

Ik merk ze op en laat ze voorbijgaan.


Ik respecteer de keuze van de ander en beoordeel hem niet.

Er is geen goed of kwaad. Er is slechts onwetendheid als mensen (ook ik) lijden of leed creëren.


Ik stop met oordelen en zie wat er gebeurt.

Ik beschuldig niemand ook mezelf niet, want elk mens doet op elk moment zo goed als hij kan.


Met intense aandacht kijk ik naar de wereld, hoe hij zich voor mijn ogen openbaart.


Ik ben de auteur van mijn leven, ik ben vreugdevol, geestdriftig, vrij en tevreden.

Het succes ligt in mezelf.


Ik heb mezelf lief, mijn lichaam, mijn geest, mijn denken.

Ik besef dat het reeds ‘de hemel op aarde ‘ is. Ik ben verrukt dat ik mag leven.

Ik leef vanuit overvloed en toon mijn vreugde en glimlach.

Ik ben blij met wat er is maar hecht me niet.


Ik doe de goede dingen zo goed mogelijk.

Ik ben steeds in evolutie. Ik aanvaard wie ik ben en wat ik kan en wil altijd bijleren.

Met een ontvankelijke, open geest beleef ik elk moment.

Moment na moment sterft een oud stukje in mij om telkens nieuw te worden.


Ik toon respect voor alle wezens in dit universum en

behandel alles en iedereen met aandacht en mededogen.


Mijn leven is gericht op zinvolle, waarachtig schone dingen.